top of page
Leaf Pattern Design

הדרכת הורים

מאחר שההורים הם חלק בלתי נפרד מחיי הילד, הטיפול בילדים כמעט תמיד כולל מעורבות כלשהי של ההורים. שיתוף הפעולה של ההורים חיוני להצלחת התהליך הטיפולי. ההורות יכולה להיות אחת החוויות המשמעותיות והמאתגרות בחיינו. גידול ילדים מעורר שאלות, דילמות וקשיים רבים. הדרכת הורים מספקת מרחב תומך ומכיל שבו הורים יכולים לחלוק ולנתח את האתגרים עמם הם מתמודדים בגידול ילדיהם ובבניית מערכת היחסים והסמכות ההורית. בהדרכה לומדים על אופנים להתמודדות עם בעיות התנהגות, קשיים רגשיים, משברים וקונפליקטים. זאת תוך חשיבה על התפתחות הילד וצרכיו המשתנים. מטרת ההדרכה היא לסייע לקדם הורות מיטיבה וטובה דיה ובכך לשפר את האינטראקציה ואיכות הקשר.

bottom of page